Category Archives: Ilmu Sejarah

Sejarah Kerajaan Singasari( Singosari)

Kerajaan Singasari( Singosari) merupakan pokok ulasan utama yang hendak dipaparkan secara lengkap pada postingan dibawah ini. Ada pula sub ulasan tentang sejarah kerajaan singasari ataupun diucap pula dengan kerajaan singosari yang dibahas didalam modul pelajaran Sejarah ialah bagaikan berikut: Sejarah kerajaan Singasari. Kehidupan politik kerajaan Singasari. Nama- nama anak Ken Arok. Pemicu runtuhnya kerajaan Singasari. Mudah- mudahan ulasan… Read More »

Ilmu Sejarah – Proses Masuknya Agama Islam

Cerminan proses masuknya agama Islam ke Indonesia merupakan ulasan utama yang hendak dipaparkan dengan lengkap pada postingan berikut. Ada pula sub ulasan tentang sesi masuknya agama Islam ke Indonesia yang hendak di bahas di dalam modul pelajaran Sejarah ialah bagaikan berikut: Proses masuknya agama Islam di Indonesia. Sumber fakta masuknya agama Islam di Indonesia. Mudah- mudahan ulasan ini… Read More »

Penyebab Runtuhnya Kerajaan Majapahit

Pemicu Runtuhnya Kerajaan Majapahit – Kemunduran kerajaan Majapahit diakibatkan oleh sebagian perihal bagaikan berikut. Pada tahun 1364 Meter Gajah Mada wafat. Kematian Gajah Mada serta ibunya Tribhuwanatunggadewi menimbulkan Hayam Wuruk kehabisan pegangan dalam melaksanakan pemerintahannya. Intrik politik diantara keluarga raja kembali terjalin sehabis Hayam Wuruk wafat pada 1389 Meter. Hayam Wuruk memiliki seseorang gadis dari permaisurinya yang bernama… Read More »

Ilmu Sejarah – Masa Pemerintahan Jayanegara

Masa Pemerintahan Jayanegara – Jayanegara merupakan anak Raden Wijaya dari Tribhuwaneswari. Jayanegara menemukan julukan Kala Gemet. Pada masanya banyak terjalin pemberontakan yang dicoba oleh pengikut- pengikut bapaknya, yang dinaikan jadi pejabat. Ini terjalin sebab Jayanegara merupakan seseorang yang tidak cakap dalam perihal kepemimpinan, sehingga ia gampang dimanfaatkan orang buat mengadu domba orang- orang yang sudah berjasa pada Majapahit.… Read More »

Riwayat hidup dan biografi pahlawan Negeri Republik Indonesia Siswondo Parman serta Suprapto Kedua pahlawan ini ialah pahlawan nasional indonesia yang tercantum ke dalam wujud yang sangat populer di indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan bangsa serta Negeri Republik Indonesia. Ada pula sejarah biografi serta riwayat hidup kedua pahlawan revolusi ini ialah bagaikan berikut: Siswondo Parman ataupun yang kerap… Read More »